Topic : Big ngân hàng

Big4 ngân hàng muốn tăng vốn điều lệ

Big4 ngân hàng muốn tăng vốn điều lệ

Tài chính - Ngân hàng 02/01/2023, 18:11

Trước các mong muốn tăng vốn của nhóm 4 Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp các bộ, ngành liên quan xem xét...