Novaland công bố bổ nhiệm thành viên HĐQT

Novaland công bố bổ nhiệm thành viên HĐQT

Doanh nghiệp 09/09/2022, 17:30

Novaland vừa thông qua việc bổ nhiệm thêm 3 thành viên HĐQT từ ngày 09/09/2022 là ông Nguyễn Ngọc Huyên, ông Nguyễn Đức Dũng và ông Jeffrey David Perlman.