Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022

Tin nóng 30/05/2022, 09:45

Bước sang tháng 6/2022, nhiều chính sách pháp luật mới sẽ chính thức được áp dụng mang đến những ảnh hưởng nhất định đối với đời sống của người dân.