Bình Thuận: Sẽ hoàn thành khoảng 9.800 căn nhà ở xã hội

Bình Thuận: Sẽ hoàn thành khoảng 9.800 căn nhà ở xã hội

Bất động sản 27/05/2023, 09:16

Đây là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH)...

Bình Dương: Sẽ đầu tư hơn 174.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2030

Bình Dương: Sẽ đầu tư hơn 174.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2030

Bất động sản 20/05/2023, 07:50

Ngày 19/5, tại cuộc họp trực tuyến triển khai Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp,...