Topic : chào bán TPDN

Bộ Tài chính: Yêu cầu các tổ chức thực hiện nghiêm túc trả nợ trái phiếu

Bộ Tài chính: Yêu cầu các tổ chức thực hiện nghiêm túc trả nợ trái phiếu

Tài chính - Ngân hàng 16/12/2022, 14:52

Mới đây, Bộ Tài chính có công văn số 13234/BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thông báo...