Đạm Phú Mỹ (DPM) nâng mức cổ tức năm 2022 lên 70% bằng tiền, ước lãi quý 4 giảm gần một nửa so với cùng kỳ

Đạm Phú Mỹ (DPM) nâng mức cổ tức năm 2022 lên 70% bằng tiền, ước lãi quý 4 giảm gần một nửa so với cùng kỳ

Doanh nghiệp 28/12/2022, 00:06

Năm 2022, Đạm Phú Mỹ cho biết doanh thu đạt gần 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 6.400 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp