Cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX: Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh

Cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX: Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh

Chứng khoán 08/05/2023, 16:50

Với 20 phiên giao dịch được thực hiện trong tháng 4/2023, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 95,6 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt...