Chủ tịch Hải Phát Invest Đỗ Quý Hải lại bị bán giải chấp gần 4 triệu cổ phiếu HPX tại vùng đáy

Chủ tịch Hải Phát Invest Đỗ Quý Hải lại bị bán giải chấp gần 4 triệu cổ phiếu HPX tại vùng đáy

Chứng khoán 12/01/2023, 07:52

Tính từ phiên 28/11/2022 đến hết phiên 11/1/2023, gia đình Chủ tịch Hải Phát Invest đã bị bán giải chấp khoảng 80 triệu cổ phiếu.

Chủ tịch Đỗ Quý Hải liên tục thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu tại Hải Phát Invest

Chủ tịch Đỗ Quý Hải liên tục thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu tại Hải Phát Invest

Doanh nghiệp 31/12/2022, 10:12

Ngày 29/12, ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hải Phát Invest thông báo hoàn tất bán 10 triệu cổ phiếu HPX. Cùng ngày, ông Hải tiếp tục đăng ký bán 8 triệu cp HPX...