Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án chung cư Gia Phú làm hơn 28 năm chưa xong

Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án chung cư Gia Phú làm hơn 28 năm chưa xong

Bất động sản 09/05/2024, 14:09

Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 3566/KL-STNMT-TTr về việc chấp hành pháp luật đất đai...