Công ty chứng khoán lỗ nặng vì ‘ôm’ hàng trăm tỷ cổ phiếu

Công ty chứng khoán lỗ nặng vì ‘ôm’ hàng trăm tỷ cổ phiếu

Chứng khoán 26/07/2022, 06:50

Kết thúc quý 2/2022, nhiều công ty chứng khoán như: Chứng khoán ACB, Chứng khoán Rồng Việt, Chứng khoán APG,... chuyển từ lãi sang lỗ đậm do mảng tự doanh kém sắc.