Thủ tục chuyển sổ đỏ 50 năm sang đất ở lâu dài

Thủ tục chuyển sổ đỏ 50 năm sang đất ở lâu dài

Bất động sản 21/05/2023, 08:10

Để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, người sử dụng đất cần thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.