Gần 30 doanh nghiệp được phê duyệt đề án cơ cấu lại

Gần 30 doanh nghiệp được phê duyệt đề án cơ cấu lại

Doanh nghiệp 26/04/2023, 07:41

Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, tính đến ngày 25/4/2023, đã có 26 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu...