Haxaco phát hành 15 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu giá 12,000 đồng/cổ phiếu

Haxaco phát hành 15 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu giá 12,000 đồng/cổ phiếu

Chứng khoán 15/02/2023, 21:22

Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE: Mã chứng khoán HAX) công bố phát hành 15 triệu cổ phiếu với giá 12,000 đồng cổ phiếu để chuyển đổi 1.8 trái phiếu mã HAXH2223001.