HNX đưa 5 cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo từ hôm nay (24/4)

HNX đưa 5 cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo từ hôm nay (24/4)

Chứng khoán 24/04/2023, 15:32

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra các quyết định về việc đưa 5 cổ phiếu vào diện cảnh báo từ ngày hôm nay 24 4.