CII tiếp tục công cuộc thoái vốn tại NBB

CII tiếp tục công cuộc thoái vốn tại NBB

Doanh nghiệp 02/06/2022, 17:22

Sau khi đăng ký bán ra cổ phiếu NBB hồi đầu tháng 3/2022, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM tiếp tục mong muốn giảm thêm lượng cổ phiếu nắm giữ tại NBB.