Xuất khẩu nông sản Việt 2023: Khơi thông mọi nguồn lực để tăng trưởng bền vững

Xuất khẩu nông sản Việt 2023: Khơi thông mọi nguồn lực để tăng trưởng bền vững

Doanh nghiệp 26/01/2023, 14:45

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết....

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cộng đồng doanh nghiệp đang dấn thân vào một hành trình thay đổi

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cộng đồng doanh nghiệp đang dấn thân vào một hành trình thay đổi

Doanh nghiệp 25/01/2023, 14:00

Cộng đồng doanh nghiệp đang dấn thân vào một hành trình thay đổi, vì một Việt Nam đến năm 2050 Việt Nam có nền nông nghiệp trách nhiệm,...

'Bệ phóng' thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

"Bệ phóng" thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp 23/01/2023, 14:15

Năm 2022, “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030” được Chính phủ ban hành đã và đang tạo bệ phóng...

Tạo động lực phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tạo động lực phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp 22/01/2023, 13:00

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, sang năm mới 2023, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp...