Chính sách về quản lý đất đai có hiệu lực từ tháng 5

Chính sách về quản lý đất đai có hiệu lực từ tháng 5

Tài chính - Ngân hàng 01/05/2023, 07:33

Công trình condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt đầu tư...