Công ty con của ngân hàng Agribank đang kinh doanh ra sao?

Công ty con của ngân hàng Agribank đang kinh doanh ra sao?

Tài chính - Ngân hàng 18/05/2022, 08:20

Tính đến cuối năm 2021, Ngân hàng Agribank đầu tư tổng cộng hơn 2.231 tỷ đồng vào 5 công ty con. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tại các công ty này trái chiều.