vnfinance.vn
Thứ tư, 18/05/2022, 08:20 AM
  • Click để copy

Công ty con của ngân hàng Agribank đang kinh doanh ra sao?

Tính đến cuối năm 2021, Ngân hàng Agribank đầu tư tổng cộng hơn 2.231 tỷ đồng vào 5 công ty con. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tại các công ty này trái chiều.

Tính đến cuối năm 2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có 5 công ty con gồm Công ty cho thuê tài chính I (ALC 1), Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC), CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco), CTCP Bảo hiểm Agribank (ABIC).

Theo báo cáo tài chính năm 2021, tính đến ngày 31/12/2021, ngân hàng Agribank "rót" hơn 2.231 tỷ đồng vào 5 công ty con. Trong đó, dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty con hơn 466 tỷ đồng.

Một công ty con của ngân hàng Agribank làm ăn thất thu

công ty con ngân hàng Agribank vnfinance
Công ty con của ngân hàng Agribank đang kinh doanh ra sao?

Năm 2021, Công ty con của ngân hàng Agribank là CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (mã: ABI) ghi nhận lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm giảm 4%, còn 685 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 9%, còn gần 125 tỷ đồng.

Riêng quý 4/2021, gánh nặng chi phí quản lý và kinh doanh bảo hiểm là nguyên nhân chính khiến ABI lỗ ròng gần 16 tỷ đồng.

Bước sang quý 1/2022, Công ty con của ngân hàng Agribank lại ngậm ngùi báo lãi giảm 30% do lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều giảm.

Kết thúc quý 1/2022, doanh thu phí bảo hiểm của ABI tăng nhẹ 4% so cùng kỳ, đạt gần 478 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bồi thường tăng tới 38% lên hơn 167 tỷ đồng và chi phí khác tăng 16% lên hơn 131 tỷ đồng. Do đó tổng chi phí bảo hiểm tăng tới 27%, lên gần 304 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm tại ABI giảm 24%, chỉ mang về hơn 151 tỷ đồng.

Chưa kể, mảng hoạt động tài chính quý này tại ABI cũng giảm 3%, xuống còn 31 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuê tại ABI đều giảm 30%, chỉ mang về lần lượt 70 tỷ đồng và 56 tỷ đồng.

Trong năm 2022, ABI đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 310 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 23% mục tiêu lợi nhuận sau quý 1/2022

Xét về dòng tiền, 3 tháng đầu năm 2022 dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ABI giảm đến 73% so với cùng kỳ, còn gần 412 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn tới dòng tiền kinh doanh giảm do tiền chi cho hoạt động bảo hiểm, người lao động, chi khác cho hoạt động kinh doanh đều tăng mạnh.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư tại ABI quý này âm hơn 6,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2021 dương hơn 6,3 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ABI tính đến cuối tháng 3/2022 tăng 2% so với đầu năm, lên mức gần 3,377 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 75% tổng tài sản, xấp xỉ đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn (203 tỷ đồng) tăng 40%, tài sản tái bảo hiểm (148 tỷ đồng) giảm 8%.

Có công ty con của ngân hàng Agribank báo lãi

Một doanh nghiệp khác đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Agribank là CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco – mã: AGR).

Năm 2021, AGR ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 394 tỷ đồng, tương ứng tăng 75% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 439 tỷ đồng, đạt gấp 3,6 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức gần 396 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Riêng quý 4/2021, Agriseco ghi nhận đạt 123,9 tỷ đồng doanh thu hoạt động - gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ các tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTFL) đạt 17,8 tỷ đồng, gấp 7 lần; lãi bán các tài sản chính đạt 6,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 41,4 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 35,4 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chi phí hoạt động trong quý 4/2021 lại được tiết giảm xuống còn 2 tỷ đồng, tương ứng giảm 57%; chi phí quản lý công ty ghi nhận đạt 16 tỷ đồng, giảm 54% so với quý 4 năm trước.

Kết quả, lợi nhuận sau sau thuế của Agriseco đạt gần 79 tỷ đồng - con số này gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

công ty con ngân hàng Agribank vnfinance
Công ty con của ngân hàng Agribank đang kinh doanh ra sao?

Đến quý 1/2022, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất với 41,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và chiếm tỷ trọng gần 41%. Doanh thu hoạt động môi giới tại Agriseco cũng tăng mạnh 67% so với cùng kỳ lên mức 27,3 tỷ đồng.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm mạnh 67% xuống mức 15,3 tỷ đồng; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu cũng giảm 36% so với cùng kỳ. Ngoài ra, khoản thu nhập khác tăng đột biến từ 75 triệu đồng lên 16,8 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của AGR tăng 45% so với quý 1/2021 lên mức 61 tỷ đồng; lãi ròng tăng gần 36% đạt hơn 50 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2022, dự nợ cho vay (bao gồm margin và ứng trước) của AGR đạt 1.746 tỷ đồng, chiếm gần 62% tổng tài sản trong đó nợ gốc margin chiếm 1.549 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Dịch vụ Agribank) cũng công bố đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 ngân hàng Agribank giao: Doanh thu hoàn thành 101,8% kế hoạch; lợi nhuận hoàn thành 103% kế hoạch; thu nhập của người lao động được nâng cao với mức thu nhập bình quân năm 2021 tăng 13% so với năm 2020;…

Ngoài ra, Công ty Cho thuê tài chính I (ALC I) vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh năm vừa qua.

Đáng nói, ACL I bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Cụ thể, tính đến 31/12/2020 ACL I lỗ lũy kế 794 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 518 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ phải trả bao gồm khoản nợ lãi phải trả đã quá hạn thanh toán là 452 tỷ đồng, trong đó có 432 tỷ đồng là nợ lãi phải trả Agribank. 

Mặc dù ALC I đã thực hiện đàm phán với các đối tác về thực hiện thanh toán và cơ cấu nợ, nợ lãi phải trả vẫn chiếm 76,6% tổng nợ phải trả.

"Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của ALC I", theo ý kiến kiểm toán.

Trước đó, tháng 11/2017, ngân hàng Agribank đã thông báo bán công ty ALC I và mời gọi các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đăng ký mua ALC I.

Ngoài ra, Công ty cho thuê tài chính ALC II cũng do ngân hàng Agribank sở hữu 100% vốn điều lệ đã phải đệ đơn lên tòa án xin tuyên bố phá sản và được chấp thuận vào tháng 7/2018. Ngân hàng Nhà nước sau đó cũng thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của công ty này.


7.000 tỷ đồng về tay ngân hàng Techcombank chỉ trong 10 ngày
7.000 tỷ đồng về tay ngân hàng Techcombank chỉ trong 10 ngày

Từ tháng 4/2022 đến nay, ngân hàng Techcombank đã huy động thành công 9.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu có kỳ hạn 3 năm. Đặc biệt, các lô trái phiếu của ngân hàng Techcombank...

Tin ngân hàng ngày 30/6: Số dư tài khoản thanh toán của người dân vượt 1 triệu tỉ đồng
Tin ngân hàng ngày 30/6: Số dư tài khoản thanh toán của người dân vượt 1 triệu tỉ đồng

NHNN hút ròng gần 100.000 tỉ đồng qua kênh tín phiếu, lãi suất liên ngân hàng nhích tăng; Shinhan Life Việt Nam hợp tác với Shinhan Finance mở rộng kênh phân phối bảo hiểm...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/6: Đồng USD tiếp đà tăng
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/6: Đồng USD tiếp đà tăng

Đồng USD tăng trong khi đồng Euro giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết, rủi ro lớn nhất...

Giá vàng hôm nay 30/6/2022 tăng nhẹ
Giá vàng hôm nay 30/6/2022 tăng nhẹ

Nhu cầu nắm giữ tài sản đảm bảo trong bối cảnh rủi ro tăng trưởng và lạm phát ngày một lớn đã giúp giá vàng hôm nay quay đầu tăng nhẹ...

Ngân hàng đẩy lãi suất tiết kiệm online tăng cao
Ngân hàng đẩy lãi suất tiết kiệm online tăng cao

Chênh lệch giữa lãi suất tiết kiệm online và lãi suất tiết kiệm tại quầy ở cùng kỳ hạn tại một số ngân hàng như Nam A Bank, Viet A Bank,… lên đến hơn 0,7 điểm phần trăm.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/6: Đồng USD hồi phục trở lại
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/6: Đồng USD hồi phục trở lại

Đồng USD tăng trở lại do hưởng lợi từ việc tăng lãi suất quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tin ngân hàng ngày 28/6: Siết cho vay đặt cọc dự án hình thành trong tương lai
Tin ngân hàng ngày 28/6: Siết cho vay đặt cọc dự án hình thành trong tương lai

Gửi tiết kiệm online lãi suất tới 7% tại BAOVIET Bank; Vietinbank rao bán khoản nợ của công ty Lợi Nguyên lần thứ 9, đại hạ giá gần 60%; Khách hàng đăng...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/6: Đồng USD tiếp tục trượt dốc
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/6: Đồng USD tiếp tục trượt dốc

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,34%, xuống mốc 104,22.

Cổ đông ngân hàng Bac A Bank sắp được nhận 8% cổ tức
Cổ đông ngân hàng Bac A Bank sắp được nhận 8% cổ tức

Ngân hàng Bac A Bank (mã: BAB) dự kiến phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu, tỷ lệ chia cổ tức là 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu...

VietinBank - Ngân hàng cung cấp dịch vụ TTTM tốt nhất Việt Nam 2022
VietinBank - Ngân hàng cung cấp dịch vụ TTTM tốt nhất Việt Nam 2022

Tạp chí Asiamoney vừa trao tặng cho VietinBank Giải thưởng Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ Thương mại (TTTM) tốt nhất Việt Nam 2022...

Tin ngân hàng ngày 27/6: Miễn lãi suất cho khách hàng vay mua ô tô tại TPBank
Tin ngân hàng ngày 27/6: Miễn lãi suất cho khách hàng vay mua ô tô tại TPBank

Sacombank chật vật phát mại nhiều căn hộ chung cư cao cấp; 6 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng TP HCM tăng 9,3%; DongA Bank ưu đãi dịch vụ chuyển tiền quốc tế...

Gửi tiết kiệm – Kênh đầu tư đảm bảo 'lợi nhuận thực dương'
Gửi tiết kiệm – Kênh đầu tư đảm bảo 'lợi nhuận thực dương'

Thị trường chứng khoán trên đà suy giảm và rủi ro cao cùng với lo ngại về bong bóng bất động sản… khiến nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng tìm...

Bộ Tài chính thành lập ban soạn thảo Luật Giá sửa đổi
Bộ Tài chính thành lập ban soạn thảo Luật Giá sửa đổi

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký ban hành Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Giá (sửa đổi)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/6: Đồng USD xác lập phiên giảm tuần đầu tiên trong tháng
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/6: Đồng USD xác lập phiên giảm tuần đầu tiên trong tháng

Đầu giờ sáng ngày 27/6 (giờ Việt Nam), chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,83, giảm 0,12%.

Tiền số lao dốc, hệ thống tài chính có bị tác động?
Tiền số lao dốc, hệ thống tài chính có bị tác động?

Những quan ngại về việc thị trường dần đi xuống đã xuất hiện khi tiền mã hóa phát triển với mức độ nhanh chóng. Quan điểm về tác động của diễn biến tiêu cực...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6: Đồng USD giảm nhẹ
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6: Đồng USD giảm nhẹ

Đồng USD trong tuần vừa qua chốt phiên ngày 24/6 giảm 0,31%. Trong tuần qua, đồng bạc xanh xác lập phiên giảm tuần đầu tiên trong tháng này ở mức 0,55%.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ổn định tỷ giá
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ổn định tỷ giá

Trao đổi với phóng viên ông Phạm Chí Quang – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN cho biết: “NHNN sẽ tăng tần suất bá...

Tin ngân hàng nổi bật trong tuần: OceanBank rao bán chủ dự án sân golf Đầm Vạc, ACB đứng đầu doanh thu phí bảo hiểm
Tin ngân hàng nổi bật trong tuần: OceanBank rao bán chủ dự án sân golf Đầm Vạc, ACB đứng đầu doanh thu phí bảo hiểm

Tuần qua, loạt tin ngân hàng như: ACB dẫn đầu về doanh thu phí bán bảo hiểm qua ngân hàng 4 tháng đầu năm; Ngân hàng sẽ không được cho vay...

Các 'ông lớn' nhà băng thanh lý loạt bất động sản tại TP. HCM
Các 'ông lớn' nhà băng thanh lý loạt bất động sản tại TP. HCM

Nhiều ngân hàng lớn như Agribank, VietinBank và Vietcombank... đã tiến hành rao bán các bất động sản tại TP.HCM với giá khởi điểm dao động từ vài chục cho tới vài trăm tỷ đồng.vnfinance.vn