Nông nghiệp BAF Việt Nam thông qua kế hoạch phát hành và sử dụng 600 tỷ đồng trái phiếu

Nông nghiệp BAF Việt Nam thông qua kế hoạch phát hành và sử dụng 600 tỷ đồng trái phiếu

Doanh nghiệp 22/12/2022, 21:16

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) vừa qua đã khởi động lại kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi.