Thành phố Hồ Chí Minh: Loạt dự án chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng

Thành phố Hồ Chí Minh: Loạt dự án chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng

Bất động sản 07/05/2023, 07:44

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 39 dự án trên địa bàn thành phố chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng...