Đông Anh chuẩn bị đấu giá gần 100 lô đất

Đông Anh chuẩn bị đấu giá gần 100 lô đất

Bất động sản 22/02/2023, 10:41

92 lô đất trên địa bàn huyện Đông Anh sẽ được mang ra đấu giá vào tháng 3/2023, mức giá khởi điểm từ hơn 30 - 34 triệu đồng/m2.