Hàng trăm lô đất tại nhiều tỉnh thành được mang ra đấu giá đầu năm

Hàng trăm lô đất tại nhiều tỉnh thành được mang ra đấu giá đầu năm

Bất động sản 30/01/2023, 07:28

146 lô đất thuộc 4 tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Quảng Ngãi được mang ra đấu ra trong tháng 2/2023.