Thương hiệu đáng nhớ: Giày Thượng Đình huyền thoại và ‘cú trượt dài’ hậu cổ phần hoá

Thương hiệu đáng nhớ: Giày Thượng Đình huyền thoại và ‘cú trượt dài’ hậu cổ phần hoá

Doanh nghiệp 13/06/2022, 21:17

Với thương hiệu 65 năm tuổi đời, Giày Thượng Đình đã bước qua thời hoàng kim và đang đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là sau khi cổ phần hoá.