Công ty Lũng Lô 5 nợ gần 345 tỉ tiền sử dụng đất, đứng đầu danh sách các công ty nợ thuế tại Hà Nội

Công ty Lũng Lô 5 nợ gần 345 tỉ tiền sử dụng đất, đứng đầu danh sách các công ty nợ thuế tại Hà Nội

Bất động sản 31/05/2022, 22:32

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 dẫn đầu trong danh sách 809 đơn vị nợ tiền thuế với số tiền nợ lên đến gần 345 tỉ đồng