Tập đoàn Danh Khôi bị cưỡng chế 94 tỷ tiền thuế và buộc ngừng sử dụng hóa đơn trong 1 năm

Tập đoàn Danh Khôi bị cưỡng chế 94 tỷ tiền thuế và buộc ngừng sử dụng hóa đơn trong 1 năm

Bất động sản 18/11/2022, 06:53

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (Mã CK: NRC) vừa thông báo nhận được quyết định về việc ngừng sử dụng hoá đơn từ Cục thuế TP HCM để cưỡng chế thuế.