VCCI: Bộ Công Thương lo doanh nghiệp bán lẻ lấy xăng dầu từ nhiều nguồn sẽ 'trái Luật Thương mại' là không thỏa đáng

VCCI: Bộ Công Thương lo doanh nghiệp bán lẻ lấy xăng dầu từ nhiều nguồn sẽ "trái Luật Thương mại" là không thỏa đáng

Doanh nghiệp 07/02/2023, 17:47

Dù Bộ Công Thương đưa ra đề xuất cho phép đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn nhưng vẫn lo ngại nếu quy định như vậy sẽ trái Luật...