TS Lê Xuân Nghĩa: Đảo nợ trái phiếu không hẳn là xấu

TS Lê Xuân Nghĩa: Đảo nợ trái phiếu không hẳn là xấu

Bất động sản 24/08/2022, 14:50

TPDN có lợi thế không phải kiểm tra sở hữu vốn, không phải trả gốc ngay, chỉ trả lãi. Đáo hạn có thể phát hành đảo nợ, đảo nợ trái phiếu không hẳn là xấu.