Nới biên độ tỷ giá sẽ giảm sức ép lên lãi suất và dự trữ ngoại hối?

Nới biên độ tỷ giá sẽ giảm sức ép lên lãi suất và dự trữ ngoại hối?

Tài chính - Ngân hàng 21/10/2022, 14:41

Theo giới phân tích, việc nới rộng biên độ tỷ giá sẽ làm giảm sự cần thiết phải tăng lãi suất trong ngắn hạn và giảm bớt sức ép lên dự trữ ngoại hối.