Tạo động lực phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tạo động lực phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp 22/01/2023, 13:00

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, sang năm mới 2023, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp...