Top những doanh nghiệp lỗ lớn nhất quý 3: Ngành thép chiếm đa số, hai công ty hàng không đứng đầu với khoản lỗ...

Top những doanh nghiệp lỗ lớn nhất quý 3: Ngành thép chiếm đa số, hai công ty hàng không đứng đầu với khoản lỗ...

Doanh nghiệp 02/11/2022, 14:43

Trong quý 3, ghi nhận có 17 doanh nghiệp lỗ hơn 100 tỷ đồng, chủ yếu là các công ty thép, hàng không.