Thêm một doanh nghiệp thép thua lỗ trong quý 4, cả năm hoàn thành chưa tới 7% kế hoạch lợi nhuận

Thêm một doanh nghiệp thép thua lỗ trong quý 4, cả năm hoàn thành chưa tới 7% kế hoạch lợi nhuận

Doanh nghiệp 17/01/2023, 06:57

Tisco ghi nhận lỗ sau thuế 17 tỷ đồng trong quý 4/2022, đây là quý thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận lỗ.