Hoàng Anh Gia Lai và chiến lược lấy lại niềm tin thị trường

Hoàng Anh Gia Lai và chiến lược lấy lại niềm tin thị trường

Doanh nghiệp 18/11/2022, 07:05

Trong giai đoạn thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh vừa qua, nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp đang có triển vọng tốt cũng bị bán tháo, giảm giá...