Loạt doanh nghiệp chuyển đổi trái phiếu sang bất động sản, cổ phiếu hoặc hoán đổi thành khoản vay mới

Loạt doanh nghiệp chuyển đổi trái phiếu sang bất động sản, cổ phiếu hoặc hoán đổi thành khoản vay mới

Bất động sản 25/11/2022, 06:55

Dù đã tích cực mua trái phiếu trước hạn nhưng áp lực trả nợ trái phiếu đáo hạn đối với nhiều doanh nghiệp bất động sản khoảng hai năm tới vẫn duy trì đáng kể....

Xuất hiện tình trạng chào nhà đầu tư đổi trái phiếu sang bất động sản với mức chiết khấu 40-50% giá bán

Xuất hiện tình trạng chào nhà đầu tư đổi trái phiếu sang bất động sản với mức chiết khấu 40-50% giá bán

Bất động sản 23/11/2022, 14:52

Nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ trái phiếu BĐS chia sẻ liên tục nhận được lời mời chào chuyển đổi sang sản phẩm BĐS với mức chiết khấu lên đến 40-50% giá trị bán.