Topic : đối tượng

Những đối tượng nào phải đăng ký thuế?

Những đối tượng nào phải đăng ký thuế?

Tin nóng 05/06/2024, 14:58

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế, trong đó quy định rõ về đối tượng đăng ký thuế.

Người nộp thuế thu nhập cá nhân là đối tượng tiếp cận nguồn vốn mua nhà ở xã hội

Người nộp thuế thu nhập cá nhân là đối tượng tiếp cận nguồn vốn mua nhà ở xã hội

Bất động sản 25/08/2023, 17:04

Cử tri Sóc Trăng mới gửi kiến nghị đến Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung quy định người nộp thuế thu nhập cá nhân (ngưỡng thu nhập nộp thuế là 11 triệu/tháng)...

Đề xuất mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội

Đề xuất mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội

Bất động sản 21/08/2023, 08:05

Một số chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, quy định về đối tượng hưởng chính sách về nhà ở xã hội cần sửa đổi theo hướng mở rộng...

Xét duyệt đối tượng thuê mua nhà ở xã hội

Xét duyệt đối tượng thuê mua nhà ở xã hội

Bất động sản 09/05/2023, 17:00

Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt..