KN Cam Ranh tổ chức lễ giới thiệu đối tác tài trợ tài chính và động thổ Công viên nước

KN Cam Ranh tổ chức lễ giới thiệu đối tác tài trợ tài chính và động thổ Công viên nước

Bất động sản 30/06/2022, 17:15

Hôm nay ngày 30/06/2022, KN Cam Ranh đã tổ chức lễ giới thiệu đối tác tài trợ tài chính và động thổ Công viên nước tại khuôn viên Dự án KN Paradise.