Masan Group: Lợi nhuận tăng trưởng nhưng khối nợ đang phình to

Masan Group: Lợi nhuận tăng trưởng nhưng khối nợ đang phình to

Doanh nghiệp 07/11/2022, 07:36

Tính đến cuối quý 3/2022, tuy quy mô tài sản tại Masan Group tăng nhẹ nhưng lại mất cân đối khi chủ yếu hình thành từ nợ phải trả chiếm hơn 72%,...