Một doanh nghiệp vừa huy động lô trái phiếu trị giá 2.300 tỷ đồng với lãi suất chỉ 6%

Một doanh nghiệp vừa huy động lô trái phiếu trị giá 2.300 tỷ đồng với lãi suất chỉ 6%

Doanh nghiệp 16/03/2023, 07:29

Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Dream City Villas vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.300 tỷ đồng với lãi suất kết hợp, trung bình ở mức 6%.

2 doanh nghiệp bất động sản đồng loạt phát hành tổng cộng 7.000 tỷ đồng trái phiếu

2 doanh nghiệp bất động sản đồng loạt phát hành tổng cộng 7.000 tỷ đồng trái phiếu

Bất động sản 15/03/2023, 07:15

Trong cùng ngày 10/3, liên tiếp 2 doanh nghiệp bất động sản công bố huy động thành công tổng cộng 7.000 tỷ đồng trái phiếu.