Topic : dự án B.O.T

Thu đậm từ thoái vốn, CII báo lãi 852 tỷ sau 9 tháng - gấp 6,7 lần cùng kỳ

Thu đậm từ thoái vốn, CII báo lãi 852 tỷ sau 9 tháng - gấp 6,7 lần cùng kỳ

Doanh nghiệp 26/10/2022, 14:16

Doanh thu chủ yếu nhờ nguồn thu từ dự án B.O.T hơn 1.000 tỷ và nguồn thu từ mảng bất động sản (gấp đôi lên hơn 2.372 tỷ đồng).