Nhà Khang Điền đẩy mạnh sử dụng đòn bẩy tài chính, tập trung triển khai các dự án lớn

Nhà Khang Điền đẩy mạnh sử dụng đòn bẩy tài chính, tập trung triển khai các dự án lớn

Bất động sản 09/09/2022, 06:55

Áp lực tăng trưởng khiến Nhà Khang Điền phải đẩy mạnh mô hình đại dự án. Tuy nhiên, trước mắt các dự án quy mô nhỏ sẽ đóng góp chính cho doanh nghiệp