Topic : dự báo GDP

Cơ sở nào Moody's dự báo GDP Việt Nam năm 2022 tăng vọt tới 8,5%?

Cơ sở nào Moody's dự báo GDP Việt Nam năm 2022 tăng vọt tới 8,5%?

Doanh nghiệp 22/08/2022, 16:52

Sau khi Tổng cục Thống kê công bố con số GDP 6 tháng đầu năm 2022 với mức tăng 6,4%, đa số các chuyên gia, tổ chức quốc tế đều nhận định Việt...