Topic : FPT báo lãi

FPT báo lãi sau thuế quý 1 hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ

FPT báo lãi sau thuế quý 1 hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp 20/04/2023, 07:00

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 21% lên 1.493 tỷ đồng, EPS được cải thiện từ 1.136 đồng lên 1.361 đồng.