Topic : GDP

Dự báo GDP 2023 tăng 5,5 - 6%

Dự báo GDP 2023 tăng 5,5 - 6%

Tài chính - Ngân hàng 14/04/2023, 22:26

Tăng trưởng GDP trong Quý 1 phản ánh khó khăn trong nhiều khu vực của nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% của Chính phủ đề ra,...