Topic : gia ca phe

Giá cà phê hôm nay 22/9: Thị trường trong nước điều chỉnh giảm

Giá cà phê hôm nay 22/9: Thị trường trong nước điều chỉnh giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 22/09/2023, 09:33

Giá cà phê hôm nay 22/9 trong nước quay đầu giảm.

Giá cà phê hôm nay 21/9: Robusta và Arabica quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay 21/9: Robusta và Arabica quay đầu giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 21/09/2023, 09:50

Giá cà phê hôm nay 21/9, giá cà phê trong nước đứng yên trên thế giới Robusta và Arabica quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay 20/9: Robusta và Arabica diễn biến trái chiều

Giá cà phê hôm nay 20/9: Robusta và Arabica diễn biến trái chiều

Hàng hoá - Tiêu dùng 20/09/2023, 09:46

Giá cà phê hôm nay 20/9 trong nước giảm nhẹ 300 đồng/kg, Robusta và Arabica diễn biến trái chiều nhau.

Giá cà phê hôm nay 19/9: Thị trường trong nước tăng

Giá cà phê hôm nay 19/9: Thị trường trong nước tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 19/09/2023, 09:36

Giá cà phê hôm nay 19/9 trong nước tiếp tục tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 18/9: Robusta và Arabica tiếp đà phục hồi

Giá cà phê hôm nay 18/9: Robusta và Arabica tiếp đà phục hồi

Hàng hoá - Tiêu dùng 18/09/2023, 10:02

Giá cà phê hôm nay 18/9 giá cà phê trong nước tiếp tục nhích nhẹ thêm

Giá cà phê hôm nay 17/9: Giao dịch trong nước bật tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 17/9: Giao dịch trong nước bật tăng mạnh

Hàng hoá - Tiêu dùng 17/09/2023, 08:34

Giá cà phê hôm nay ngày 17/9 tại thị trường trong nước bật tăng mạnh, trên thế giới Robusta và Arabica đều tăng mạnh trở lại.

Giá cà phê hôm nay 16/9: Robusta và Arabica tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 16/9: Robusta và Arabica tăng mạnh

Hàng hoá - Tiêu dùng 16/09/2023, 14:31

Giá cà phê hôm nay 16/9 giá cà phê trong nước tiếp tục đà tăng nhẹ, thế giới Robusta và Arabica tiếp tục đà tăng.

Giá cà phê hôm nay 15/9: Thị trường trong nước tăng mạnh trở lại

Giá cà phê hôm nay 15/9: Thị trường trong nước tăng mạnh trở lại

Hàng hoá - Tiêu dùng 15/09/2023, 09:36

Giá cà phê hôm nay 15/9 tại thị trường trong nước tăng mạnh trở lại.

Giá cà phê hôm nay 14/9: Thị trường trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 14/9: Thị trường trong nước giảm nhẹ

Hàng hoá - Tiêu dùng 14/09/2023, 10:37

Giá cà phê hôm nay 14/9 trong nước giảm nhẹ, trên thế giới Robusta và Arabica diễn ra theo xu hướng trái chiều.

Giá cà phê hôm nay 13/9: Thị trường trong nước tăng trở lại

Giá cà phê hôm nay 13/9: Thị trường trong nước tăng trở lại

Hàng hoá - Tiêu dùng 13/09/2023, 10:15

Giá cà phê hôm nay 13/9 trong nước tăng trở lại 600 đồng; tại thị trường thế giới, Robusta và Arabica đều giảm.

Giá cà phê hôm nay 12/9: Robusta và Arabica tăng mạnh trở lại

Giá cà phê hôm nay 12/9: Robusta và Arabica tăng mạnh trở lại

Hàng hoá - Tiêu dùng 12/09/2023, 09:37

Giá cà phê hôm nay 12/9 trong nước tiếp tục ổn định, Robusta và Arabica bất ngờ tăng mạnh trở lại

Giá cà phê hôm nay 11/9: Có xu hướng giảm

Giá cà phê hôm nay 11/9: Có xu hướng giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 11/09/2023, 09:48

Giá cà phê hôm nay 11/9 tại thị trường trong nước có xu hướng giảm.

Giá cà phê hôm nay 10/9: Robusta biến động nhẹ, Arabica đi ngang

Giá cà phê hôm nay 10/9: Robusta biến động nhẹ, Arabica đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 10/09/2023, 09:07

Giá cà phê hôm nay 10/9 trong nước đi ngang, robusta biến động nhẹ arabica đi ngang

Giá cà phê hôm nay 9/9: Robusta và Arabica đều giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 9/9: Robusta và Arabica đều giảm nhẹ

Hàng hoá - Tiêu dùng 09/09/2023, 09:35

Giá cà phê hôm nay 9/9 tại thị trường trong nước đứng yên thế giới Robusta và Arabica đều giảm nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 8/9: Trong nước tăng nhẹ trở lại

Giá cà phê hôm nay 8/9: Trong nước tăng nhẹ trở lại

Hàng hoá - Tiêu dùng 08/09/2023, 09:56

Giá cà phê hôm nay 8/9 tại thị trường trong nước tăng nhẹ trở lại.

Giá cà phê hôm nay 7/9: Quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay 7/9: Quay đầu giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 07/09/2023, 09:41

Giá cà phê hôm nay 7/9 tại thị trường trong nước giảm 500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 6/9: Thị trường trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 6/9: Thị trường trong nước tăng nhẹ

Hàng hoá - Tiêu dùng 06/09/2023, 09:35

Giá cà phê hôm nay 6/9 tại thị trường trong nước tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 5/9: Thị trường trong nước ổn định

Giá cà phê hôm nay 5/9: Thị trường trong nước ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 05/09/2023, 09:47

Giá cà phê hôm nay 5/9 tại thị trường trong nước ổn định.

Giá cà phê hôm nay 4/9: Không có thay đổi

Giá cà phê hôm nay 4/9: Không có thay đổi

Hàng hoá - Tiêu dùng 04/09/2023, 09:45

Giá cà phê hôm nay 4/9 tiến gần mốc 67.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 2/9: Robusta và Arabica duy trì sắc đỏ

Giá cà phê hôm nay 2/9: Robusta và Arabica duy trì sắc đỏ

Hàng hoá - Tiêu dùng 02/09/2023, 09:40

Giá cà phê hôm nay 2/9 tại thị trường trong nước giảm theo xu hướng chung của thế giới.