Giá cà phê hôm nay 25/2: Giảm ngày thứ hai liên tiếp

Giá cà phê hôm nay 25/2: Giảm ngày thứ hai liên tiếp

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/02/2024, 09:49

Giá cà phê hôm nay 25/2 trong nước tiếp tục giảm phiên thứ 2 sau chuỗi ngày tăng.

Giá cà phê hôm nay 24/2: Quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay 24/2: Quay đầu giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 24/02/2024, 10:00

Giá cà phê hôm nay 24/2 đồng loạt quay đầu giảm.

Giá cà phê hôm nay 23/2: Thị  trường trong nước lập đỉnh mới

Giá cà phê hôm nay 23/2: Thị trường trong nước lập đỉnh mới

Hàng hoá - Tiêu dùng 23/02/2024, 09:45

Giá cà phê hôm nay 23/2 trong nước tăng tiếp tục lập đỉnh mới.

Giá cà phê hôm nay 22/2: Robusta sắc xanh quay trở lại

Giá cà phê hôm nay 22/2: Robusta sắc xanh quay trở lại

Hàng hoá - Tiêu dùng 22/02/2024, 09:40

Giá cà phê hôm nay 22/2 trong nước tiếp tục tăng, Robusta sắc xanh quay trở lại, Arabica có xu hướng tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 20/2: Trong nước tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 20/2: Trong nước tăng mạnh

Hàng hoá - Tiêu dùng 20/02/2024, 09:44

Giá cà phê hôm nay 20/2 giá cà phê trong nước tăng mạnh, Robusta tiếp đà tăng, Arabica có xu hướng ổn định.

Giá cà phê hôm nay 17/2: Tăng mạnh trở lại

Giá cà phê hôm nay 17/2: Tăng mạnh trở lại

Hàng hoá - Tiêu dùng 17/02/2024, 08:41

Giá cà phê hôm nay 17/2 tại thị trường trong nước tăng mạnh trở lại; trên thế giới, Robusta và Arabica tiếp tục tăng.

Giá cà phê hôm nay 15/2: Đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay 15/2: Đồng loạt giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 15/02/2024, 09:25

Giá cà phê hôm nay 15/2 tại thị trường trong nước tiếp tục giảm ngày thứ hai; trên thế giới, Robusta tiếp tục đà lao dốc, Arabica cũng có phiên thứ hai giảm.

Giá cà phê hôm nay 12/2: Robusta và Arabica giữ đà tăng

Giá cà phê hôm nay 12/2: Robusta và Arabica giữ đà tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 12/02/2024, 09:20

Giá cà phê hôm nay 12/2, Robusta và Arabica đồng loạt tăng.

Giá cà phê hôm nay 11/2: Tăng mạnh trở lại

Giá cà phê hôm nay 11/2: Tăng mạnh trở lại

Hàng hoá - Tiêu dùng 11/02/2024, 10:33

Giá cà phê hôm nay 11/2 trong nước tăng mạnh trở lại, cán mốc 80.000 đồng; trên thị trường thế giới, Robusta đang ở mức cao.

Giá cà phê hôm nay 10/2: Robusta lấy lại đà tăng

Giá cà phê hôm nay 10/2: Robusta lấy lại đà tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 10/02/2024, 11:21

Giá cà phê hôm nay 10/2 trong nước giảm nhẹ ngày đầu năm âm lịch, Robusta lấy lại đà tăng cao.

Giá cà phê hôm nay 6/2: Trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 6/2: Trong nước tăng nhẹ

Hàng hoá - Tiêu dùng 06/02/2024, 09:20

Giá cà phê hôm nay 6/2 tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng nhẹ; trên thế giới, Robusta và Arabica giảm.

Giá cà phê hôm nay 5/2: Áp sát mốc 80.000 đồng

Giá cà phê hôm nay 5/2: Áp sát mốc 80.000 đồng

Hàng hoá - Tiêu dùng 05/02/2024, 09:22

Giá cà phê hôm nay 5/2 tại thị trường trong nước đang áp sát mốc 80.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 3/2: Robusta giảm sâu sau chuỗi ngày tăng cao

Giá cà phê hôm nay 3/2: Robusta giảm sâu sau chuỗi ngày tăng cao

Hàng hoá - Tiêu dùng 03/02/2024, 09:35

Giá cà phê hôm nay 3/2 giá cà phê trong nước biến động nhẹ, Robusta giảm sâu, Arabica cũng biến động giảm.

Giá cà phê hôm nay 2/2: Robusta và Arabica diễn biến trái chiều

Giá cà phê hôm nay 2/2: Robusta và Arabica diễn biến trái chiều

Hàng hoá - Tiêu dùng 02/02/2024, 09:41

Giá cà phê hôm nay 2/2 trong nước giảm nhẹ, trên thế giới Robusta và Arabica diễn biến trái chiều.

Giá cà phê hôm nay 1/2: Tiến sát mốc 80.000 đồng

Giá cà phê hôm nay 1/2: Tiến sát mốc 80.000 đồng

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/02/2024, 09:34

Giá cà phê hôm nay 1/2 trong nước tăng mạnh, áp sát mốc 80.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 31/1: Tiếp tục tăng, vượt mốc 78.000 đồng

Giá cà phê hôm nay 31/1: Tiếp tục tăng, vượt mốc 78.000 đồng

Hàng hoá - Tiêu dùng 31/01/2024, 10:05

Giá cà phê hôm nay 31/1 tại thị trường trong nước tiếp đà tăng.

Giá cà phê hôm nay 30/1: Trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 30/1: Trong nước tăng nhẹ

Hàng hoá - Tiêu dùng 30/01/2024, 09:22

Giá cà phê hôm nay 30/1 tại thị trường trong nước tiếp tục tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 29/1: Trong nước tiếp đà tăng cao

Giá cà phê hôm nay 29/1: Trong nước tiếp đà tăng cao

Hàng hoá - Tiêu dùng 29/01/2024, 09:33

Giá cà phê hôm nay 29/1 trong nước lập đỉnh mới, Robusta tiếp đà tăng cao.

Giá cà phê hôm nay 28/1: Tiến sát mốc 77.000 đồng

Giá cà phê hôm nay 28/1: Tiến sát mốc 77.000 đồng

Hàng hoá - Tiêu dùng 28/01/2024, 10:14

Giá cà phê hôm nay 28/1 trong nước tiếp tục tăng mạnh áp sát mốc 75.000 đồng; Robusta và Arabica xu hướng ổn định.

Giá cà phê hôm nay 26/1: Bật tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 26/1: Bật tăng mạnh

Hàng hoá - Tiêu dùng 26/01/2024, 10:00

Giá cà phê hôm nay 26/1 trong nước bật tăng mạnh, đạt mốc 75.000 đồng/kg.