Tin bất động sản ngày 27/7: Giá nhà miền Bắc và miền Nam đều tăng mạnh trong quý II

Tin bất động sản ngày 27/7: Giá nhà miền Bắc và miền Nam đều tăng mạnh trong quý II

Bất động sản 27/07/2022, 12:16

Hòa Bình tìm chủ đầu tư dự án khu nhà ở gần 10ha; Lâm Đồng đề nghị “xem xét thận trọng” khi đề xuất dự án đầu tư; Quảng Ngãi chấp thuận...