Điểm danh Top xe bán ế tháng 12-2021 trên thị trường xe

Điểm danh Top xe bán ế tháng 12-2021 trên thị trường xe

Hàng hoá - Tiêu dùng 12/01/2022, 10:44

Doanh số ô tô tháng 12-2021 đạt 46.759 xe, tuy nhiên các mẫu xe bán ế trong tháng này có những mẫu chỉ bán ra 13 xe.