Thuế giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ quay về mức 10%

Thuế giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ quay về mức 10%

Tin nóng 03/01/2023, 10:06

Từ ngày 1/1/2023, các loại hàng hóa, dịch vụ trước đó được giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% sẽ quay trở lại mức thuế suất cũ là 10%.