Quảng Nam: Gia hạn tiến độ cho 2 dự án nhà ở tại KĐT mới Điện Nam – Điện Ngọc

Quảng Nam: Gia hạn tiến độ cho 2 dự án nhà ở tại KĐT mới Điện Nam – Điện Ngọc

Bất động sản 26/08/2022, 07:15

Quảng Nam vừa thông báo Kết luận cuộc họp giao ban của tỉnh, trong đó đồng ý gia hạn tiến độ cho hai dự án tại KĐT mới Điện Nam – Điện Ngọc.