Từ 1/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN

Từ 1/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN

Tài chính - Ngân hàng 29/04/2023, 08:05

Từ 1/12, mức giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên mới phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thay vì 300 triệu đồng như quy định cũ.